Kauno visuomenės sveikatos centras prie LR Sveikatos Apsaugos ministerijos UAB “EcoLotus” išdavė peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą (2019 m. sausio 7 d., Nr. (2-11 14.3.15)BSV-303). Sertifikatas galioja iki 2024 m. sausio 4 d.