2014.09.01 su MITA pasirašėme projekto “Sapropelio ir iš jo išskirtų medžiagų sudėties bei savybių išsamus tyrimas” finansavimo ir administravimo sutartį. Vilniaus Universitete vykdysime sapropelio savybių ir apdirbimo tyrimus, siekdami sukurti didesnės pridėtinės vertės produktų ir patobulinti sapropelio apdorojimo technologijas.