Sapropelį oficialiai leista naudoti ES ekologinėje žemės ūkio gamyboje. Nuoroda į oficialų dokumentą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0354&qid=1399895432706&from=EN