Kauno visuomenės sveikatos centras prie LR Sveikatos Apsaugos ministerijos UAB “EcoLotus” išdavė peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą (2014 m. vasario 4 d., Nr. PR-1(6)). Sertifikatas galioja iki 2019 m. vasario 4 d.