2013.12.19 Lietuvos Geologijos Tarnyba prie LR AM išdavė LEIDIMĄ naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, leidžiama UAB “EcoLotus” nuo 2013 m. gruodžio 26 d. naudoti Alytaus apskrities Druskininkų savivaldybės Gervinio telkinio sapropelio išteklius. Sapropelio panaudojimas neribojamas.